Chuẩn bị xây dựng cơ sở dữ liệu người dân

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu người dân để hình thành kho dữ liệu dùng chung hướng đến mục tiêu giảm bớt giấy tờ trong dịch vụ công; cung cấp ứng dụng liên quan người dân hiệu quả hơn và hỗ trợ các quận – huyện quản lý địa bàn dân cư…

 phương án xây dựng cơ sở dữ liệu người dân là hạng mục quan trọng trong xây dựng kho dữ liệu dùng chung phục vụ đề án đô thị thông minh, trước mắt là phục vụ các nhu cầu dân sinh của người dân. Tuy nhiên, với tiến độ và nội dung đề ra, các quận – huyện cũng có nhiều ý kiến khác nhau.
Thực hiện đồng bộ 
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu người dân để hình thành kho dữ liệu dùng chung hướng đến mục tiêu giảm bớt giấy tờ trong dịch vụ công; cung cấp ứng dụng liên quan người dân hiệu quả hơn và hỗ trợ các quận – huyện quản lý địa bàn dân cư…
Đây cũng là thời điểm tổng điều tra dân số và nhà ở nên là cơ hội thu thập, củng cố thêm dữ liệu, hình thành kho cơ sở dữ liệu người dân phiên bản 2.0.
Đáng chú ý, trong giai đoạn hình thành cơ sở dữ liệu người dân từ phiên bản 1.0 đến 2.0, sở triển khai đồng thời các giải pháp duy trì, cập nhật, chia sẻ dữ liệu người dân và triển khai các ứng dụng liên quan cơ sở dữ liệu người dân. Đây cũng là giai đoạn số hóa dữ liệu sổ hộ tịch và đồng bộ hóa với kho dữ liệu người dân.
Các mốc thời gian và quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu người dân
Đặc biệt, phải có sự tương tác với người dân, để người dân thấy rõ sự cần thiết, tiện lợi khi dữ liệu của người dân được số hóa, được thể hiện rõ khi ứng dụng, nhất là ứng dụng cho các dịch vụ như y tế, giáo dục.
 Để thực hiện chính xác và đúng tiến độ khi xây dựng cơ sở dữ liệu người dân, hàng tháng, các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện về Sở TT-TT để kịp thời phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Tất cả cần đồng bộ và thống nhất
Đảm bảo đồng bộ và dễ tích hợp
Đại diện các quận – huyện đã nêu ra nhiều ý kiến. Trong đó, với các mốc thời gian cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu người dân như trên, nhiều quận – huyện cho rằng không kịp tiến độ, nhất là với việc cập nhật thông tin tạm trú.
Đây là nhiệm vụ hết sức cần thiết nhưng cần tận dụng dữ liệu đã được số hóa (trước đây) và cần đồng bộ với dữ liệu khác. Trong phương án chia sẻ, khai thác, cần chú trọng đến thông tin cá nhân. Dữ liệu số hóa cần có dữ liệu hình ảnh và dữ liệu của việc thay đổi dữ liệu.
Tuy nhiên, cần thống nhất và khẳng định rằng quận – huyện vẫn là nền tảng trong xây dựng cơ sở dữ liệu người dân, nó liên quan đến các vấn đề dân sinh của người dân, cho nên các quận – huyện, đơn vị nên cùng phối hợp thực hiện để đạt được kết quả như mong đợi.
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu người dân đặt ra các yêu cầu: Sổ hộ tịch gốc được liên kết một cách chính xác với các cơ sở dữ liệu hộ tịch tương ứng. Quá trình số hóa phải đảm bảo có thể tích hợp vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp và theo hướng dẫn của Sở TT-TT. Song song đó, quy trình thực hiện số hóa và các trường dữ liệu số hóa phải đáp ứng theo tài liệu hướng dẫn thực hiện số hóa sổ hộ tịch của Bộ Tư pháp; dữ liệu sổ bộ hộ tịch được lưu trữ tập trung tại Trung tâm Dữ liệu của TPHCM phải được tích hợp và đồng bộ với dữ liệu người dân.